آهن ایمان

ایجاد در سه شنبه, 24 مهر 1397 / آهن آلات ایمان
Tags: پلیت, صفحه ستون, خرید پلیت, خری دصفحه ستون, فروشگاه آهن ایمان, انواع آهن آلات, قیمت روز پلیت, قیمت پلیت, قیمت صفحه ستون, قیمت پلیت, خریدار پلیت, خریدار پصفحه ستون, پلیا ایمان, آهن
  قیمت پلیت مورخ 1397/7/24 سایز قیمت(تومان) پلیت 8 میل 4040 پلیت 10 میل 4040 پلیت 12 میل 4040 پلیت 15 میل 4090 ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 24 مهر 1397 / قیمت
Tags: ناودانی, قیمت ناودانی, آهن ایمان, آهن آلات ایمان, ناودانی تهران, خرید ناودانی, خربدار ناودانی, فروش ناودانی, قیمت ناودانی, قیمت روز ناودانی
  قیمت ناودانی مورخ 1397/7/24 سایز قیمت(تومان) ناودانی نمره 8 4570 ناودانی نمره 10 4570 ناودانی نمره 12 4570 ناودانی ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 24 مهر 1397 / قیمت
Tags: نبشی, فروش نبشی, خرید نبشی, آهن ایمان, قیمت روز آهن, انواع آهن آلات, فروشگاه نبشی ایمان, خرید نبشی, نبشی تهران
  قیمت نبشی مورخ1397/07/24 سایز قیمت(تومان) نبشی نمره 3 4600 نبشی نمره 4 4600 نبشی نمره 5 4600 نبشی نمره 6 4600 ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 17 مهر 1397 / قیمت
Tags: گالوانیزه, رق گالوانیزه, فروش ورق گالوانیزه, قیمت ورق گالوانیزه, فروشنده ورق گالوانیزه, وزن هر برگ گالوانیزه, قیمت هر برگ گالوانیزه, وزن هر برگ گالوانیزه, قیمت هر کیلو گالوانیزه, قیمت لحظه ای آهن, ...
  قیمت ورق گالوانیزه مورخ 1397/7/16 سایز ورق قیمت(تومان) ورق 0/40 میل گالوانیزه عرض 1000 10380 ورق 0/40 میل گالوانیزه عرض 1250 تماس بگیرید ورق ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 17 مهر 1397 / قیمت
Tags: ورق سیاه, فروش ورق سیاه, فرونشده ورق سیاه, قیمت روز ورق, انواع ورق, خرید ورق سیاه, خریدار ورق سیاه, فروشنده ورق سیاه, ورق سیاه اصفهان, ورق سیاه تهران, اصفهان, قیمت آهن, قیمت ورق, ابعاد ورق سیاه, ...
  قیمت ورق سیاه مورخ 1397/7/16 سایز ورق قیمت (تومان) ورق سیاه 2 میل روس 1*2 متر 6350 ورق سیاه 3 میل فولاد مبارکه 1/5*6 متر 5600 ورق سیاه 4 میل فولاد مبارکه 1/5*6 متر ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 17 مهر 1397 / قیمت
Tags: پلیت, فروش پلیت, خرید پلیت, خیدار پلیت, فروشنده پلیت, فرونشده صفحه ستون, خریدار صفحه ستون, خرید صفحه ستون, فروشگاه آهن ایمان, آهن ایمان, بازارآهن, آهن آلات, قیمت روز پلیت, قیمت پلیت, قیمت, قیمت روز, ...
  قیمت پلیت مورخ 1397/7/16 سایز قیمت(تومان) پلیت 8 میل 4010 پلیت 10 میل 4010 پلیت 12 میل 4010 پلیت 15 میل 4030 ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 17 مهر 1397 / آهن آلات ایمان
Tags: ناودانی, فروش ناودانی, خرید ناودانی, قیمت ناودانی, فروشگاه ناودانی, آهن ایکان, خرید آهن, خرید ناودانی, ناودانی مرغوب, فروشگاه آهن ایمان, خرید آهن, خریدار ناودانی, فروشنده ناودانی, ناودانی تهران, ...
قیمت ناودانی مورخ 1397/7/16 سایز قیمت(تومان) ناودانی نمره 8 4450 ناودانی نمره 10 4450 ناودانی نمره 12 4450 ناودانی نمره ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 17 مهر 1397 / قیمت
Tags: نبشی, فروش نبشی, خرید نبشی, قیمت روز نبشی, انواع نبشی, فرشگاه آهن ایمان, قیمت لحظه ای نبشی, وزن نبشی, ابعاد نبشی, وزن, ابعاد, فروشگاه مصالح ساختمانی, رابیتس سبک, رابیتس گرم بالا, خریدار نبشی, نبشی ...
  قیمت نبشی مورخ1397/07/16 سایز قیمت(تومان) نبشی نمره 3 4450 نبشی نمره 4 4450 نبشی نمره 5 4420 نبشی نمره 6 4420 ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 17 مهر 1397 / قیمت
Tags: قیمت, قیمت روز, قیمت روز قوطی, قیمت پروفیل, فروشگاه قوطی, خریدار قوطی, خریدار پروفیل, فروشگاه آهن ایمان, فروشگاه آهن, قیمت لحظه ای, قیمت هر شاخه پروفیل, وزن هر شاخه پروفیل, وزن, ابعاد, قیمت روز, ...
  قیمت قوطی مورخ1397/7/16   سایز قیمت(تومان) پروفیل درب و پنجره 6050 قوطی 10*20 6200 قوطی 10*25 6200 قوطی 10*30 6200 ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 03 مهر 1397 / قیمت
Tags: ورق گالوانیزه, قیمت ورق گالوانیزه, خرید ورق گالوانیزه, فروشگاه ورق, انواع آهن آلات, فروشگاه ورق ایمان, آهن ایمان, خرید گالوانیزه, تاراز, گالوانیوم, گالوانیزه کاشان
  قیمت ورق گالوانیزه مورخ 1397/7/3 سایز ورق قیمت(تومان) ورق 0/40 میل گالوانیزه عرض 1000 9170 ورق 0/40 میل گالوانیزه عرض 1250 تماس بگیرید ورق ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 03 مهر 1397 / قیمت
Tags: ورق سیاه, فروش ورق سیاه, قیمت روز ورق سیاه, انواع ورق, خرید ورق سیاه, قیمت ورق, فروشگاه ورق ایمان, آهن ایمان
  قیمت ورق سیاه مورخ 1397/7/3 سایز ورق قیمت (تومان) ورق سیاه 2 میل روس 1*2 متر 6150 ورق سیاه 3 میل فولاد مبارکه 1/5*6 متر 5450 ورق سیاه 4 میل فولاد مبارکه 1/5*6 متر ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 03 مهر 1397 / قیمت
Tags: پلیت, صفحه ستون, قیمت پلیت, قیمت صفحه ستون, انواع آهن آلات, آهن ایمان, خرید صفحه ستون, خرید پلیت
  قیمت پلیت مورخ 1397/7/3 سایز قیمت(تومان) پلیت 8 میل 4270 پلیت 10 میل 4270 پلیت 12 میل 4270 پلیت 15 میل 4270 ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 03 مهر 1397 / قیمت
Tags: ناودانی, فروش ناودانی, قیمت روز ناودانی, خرید ناودانی, ناودانی تهران, انواع آهن آلات, قیمت روز آهن, آهن ایمان, قیمت آهن
  قیمت ناودانی مورخ 1397/7/3 سایز قیمت(تومان) ناودانی نمره 8 4650 ناودانی نمره 10 4650 ناودانی نمره 12 4650 ناودانی ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 03 مهر 1397 / قیمت
Tags: نبشی, فروش نبشی, خرید نبشی, انواع نبشی, نبشی تهران, آهن ایمان, فروشگاه اینترنتی ایمان, آهن آلات ایمان
  قیمت نبشی مورخ1397/07/03 سایز قیمت(تومان) نبشی نمره 3 4600 نبشی نمره 4 4650 نبشی نمره 5 4650 نبشی نمره 6 4650 ... [ +++ ]
ایجاد در دوشنبه, 02 مهر 1397 / قیمت
Tags: آهن ایمان, ورقپانچ, قیمت روز ورق پانچ, فروش پانچ, خرید پانچ, انواع آهن آلات, فروشگاه پانچ ایمان, پانچ, ورق سوراخدار, ورق مشبک, قیمت ورق مشبک, خرید ورق مشبک, خرید ورق سوراخدار, خریدآهن, قیمت آهن, ...
  قیمت ورق پانچ مورخ 1397/7/2 توضیحات ورق قیمت هربرگ(تومان) ورق پانچ 1 میل چشمه 1 (تا چشمه 20 موجود)     2*1 تماس بگیرید(بنا به درخواست مشتری) ورق پانچ ... [ +++ ]
ایجاد در دوشنبه, 02 مهر 1397 / اخبار
Tags: دلار, ریال, آهن, قیمت آهن, قیمت نجومی, پیش بینی قیمت آهن, آهن ایمان, اخبار, اخبارآهن, اخبار دلار, قیمت دلار
در روزیکه قیمت ورقهای مبارکه در بورس با افزایش شدیدی روبرو شده است و همچنین دلار افسار پاره کرده است و رانندگان هم از آوردن بار امتناع میکنند ، دیگر مقوله ای بنام قیمت واقعا جای برای بحث نمی گذارد. ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 11 مرداد 1396 / اخبار
Tags: آهن آلات, آهن ایمان, قیمت آهن, قیمت میلگرد, افزایش قیمت آهن
معدل افزایش قیمت بازار امروز میلگرد مطابق با جدول نرخ تولیدکنندگان این حوزه حدود 80 تومان دیده میشود. البته در این میان با توجه به نزدیک شدن به پایان ساعات کاری بازار، برخی از مراکز ترجیح دادند که به روز ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 10 تیر 1396 / اخبار
Tags: آهن ایمان, قیمت آهن, بازار آهن, بازار آهن تهران, آهن در چین, قیمت بازارآهن, کاهش موجودی آهن چین
کاهش موجودی بیلت انبارهای تانگشان چین به کمترین سطح6سال گذشته! پیش بینی تداوم رشد قیمت در هفته آینده! موجودی بیلت انبارهای تانگشان این هفته 9.75% [ +++ ]
ایجاد در دوشنبه, 29 خرداد 1396 / اخبار
Tags: افزایش قیمت برق, قیمت آهن آلات, آهن ایمان, خرید آهن, آهن فروشی در تهران
گرانی برق در راه است؟/ بسیاری از مردم توان تَقَبُل و پرداخت هزینه آزادسازیِ قبض برق را ندارند   اظهارات وزیر نیرو مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی میزان مصرف برق نسبت به سال گذشته و اصرار وزارتخانه مذکور مبنی ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 16 فروردين 1396 / اخبار
Tags: آهن ایمان, خبر, اخبار, اخبار دیروز, مرور اقتصادی, تهیه کننده آهن آلات, تامین کننده, فروشگاه آهن, آهن فروشی, آهن فروش تهران
 نگاهى بر عناوين اقتصادى ديروز سه شنبه ١٥ فروردين ماه   بانک مرکزی فرانسه محدودیت های حاکم بر فعالیت شعبه بانک صادرات ایران در پاریس را برداشت و با این اقدام امکان انجام فعالیت های بانکی به صورت ... [ +++ ]
صفحه1 از2
توسط Aixeena افزونه های جوملا