آهن آلات ایمان

ورق گالوانیزه رنگی طرح کرکره سینوسی
ورق گالوانیزه رنگی طرح سفال ژنوا
ورق گالوانیزه کرکره سینوسی
ورق گالوانیزه رنگی طرح ذوزنقه
ورق گالوانیزه رنگی طرح ذوزنقه
ورق گالوانیزه رنگی طرح شادولاین
ورق گالوانیزه رنگی طرح دامپا(لمبه)سابق
ورق آلومینیوم آجدار
پشم شیشه
http://www.metaliman.com/index.php/products/shirvani/toori-morghi
ورق گالوانیزه طرح کرکره سینوسی
پیچ سرمته شیروانی
ورق پانچ (مشبک)
تاریخ ایجاد در 13 شهریور 1398
ROOT»
بازدید: 83761

 

 

انجام تمامی خدمات خم کاری، برش کاری ، نورد انواع ورق و آهن آلات ، تولید نبشی ، ناودانی ، نما سینه کفتری ، آبرو ، تیزه ، آبرو جعبه ای ، آبرو لندنی ، آبرو فیتیله ای و .. 


تولید نما هلالی ، نما سه پله ، نما کفتری سینه داخل ، نما کفتری سینه بیرون ، نما آینه ای و ...
تولید ورق رنگی گالوانیزه مناسب سقف شیروانی ( طرح سفال ، کرکره ، لمبه یا دامپا ، پرچین و ... ) 
تولید فلاشینگ با ابعاد مخصوص شما 
برش و نورد انواع ورق گالوانیزه ، روغنی ، سیاه ، استیل و ... 


برای کسب اطلاعات بیشتر و قیمت لطفا تماس بگیرید 
فروشگاه آهن آلات ایمان 
02166293213
02166293214
02166293249
02166293148
09123204828
09121719253

 

در ادامه عکس های تهیه شده مرتبط با زمینه خم ، نورد و برشکاری انواع ورق و آهن آلات را مشاهده میکنید 

 

نما سینه کفتری ، نما سینه بیرون ، نما کفتری سینه بیرون ، نما ، خم و نورد آهن آلات

نما سه پله ، تولید نمای سه پله ، خرید نما سه پله

نما کفتری سینه داخل ، نما سینه کفتری ، نما سینه کفتری سینه داخل ، خرید نما سینه کفتری ، فروشگاه آهن آلات ایمان ، خرید نمای ساختمان ، نمای آهنی ساختمان ، قیمت آهن آلات ، قیمت نما ، نصب نما آهنی

نما آهنی ، خرید نمای ساختمان ، قیمت نمای ساختمان ، فلاشینگ ، پرچین ، خم و نورد انواع آهن آلات ، برشکاری آهن آلات

نما سینه کفتری سینه داخل ، نما کفتری سینه داخل ، تولید نما سینه داخل ، تولید کننده نما سینه کفتری ، ورق روغنی

 

تولید انواع نما ، دستگاه تولید نما آهنی ، انواع ورق و آهن آلات ، خرید ورق نما ، تولید  ، خم و برش نما ، برشکاری ورق

شمای فنی نما سینه کفتری ، عکس نما سینه کفتری

انجام تمامی خدمات خم برش نورد فرمینگ انواع ورق و آهن آلات

 

 نمونه نصب شده نما سینه کفتری ، نما هلالی

نمونه نما سینه کفتری نصب شده روی کار

نمونه نصب شده نما سینه کفتری روی سوله

 

نما سینه کفتری

نمونه نما سینه کفتری

نما سینه کفتری ، نما سینه داخل ، نما سینه بیرون

 

 

خم برش و نورد انواع آهن آلات ، نبشی ، ناودانی ، تیزه

خم و برش انواع ورق ، تولید ورق با فرمینگ دلخواه شما

 

نورد انواع ورق به صورت دلخواه شما ، خم کاری ورق ، برشکاری ورق

نمای سقف سوله ، ورق سقف سوله ، نصب سقف سوله ، نصب ورق شیروانی ، پشم شیشه ، توری مرغی، پیچ سرمته ، قیمت ورق سقف سوله ، ورق گالوانیزه رنگی ، ورق گالوانیزه سقف سوله ، ورق گالوانیزه طرح سفال

ورق رنگی ، ورق رنگی فولاد مبارکه ، ورق رنگی سمنان ، ورق رنگی گالوانیزه ، ورق رنگی طرح سفال ، گالوانیزه طرح سفال ، ورق رنگی گالوانیزه طرح سفال ، خرید ورق گالوانیزه ، قیمت روز ورق گالوانیزه

نورد و فرم انواع ورق ، نورد و فرمینگ انواع آهن آلات ، خم و برش انواع آهن آلات ، خم کاری ورق

تولید ورق رنگی ، ورق رنگی طرح سفال ، ورق رنگی فواد مبارکه ، گالوانیزه فولاد مبارکه ، گالوانیزه سمنان ، گالوانیزه کاشان ، گالوانیزه هفت الماس ، ورق دامپا ، ورق ذوزنقه

تولید انواع ورق لمبه ، ورق گالوانیزه لمبه ، دامپا رنگی ، خرید دامپا ، قیمت روز دامپا ، گالوانیزه لمبه شده ، گالوانیزه دامپا خورده ، مقدار گام دامپا لمبه

تولید انواع ورق رنگی گالوانیزه ، تولید انواع ورق در انواع فرم ، خم کاری و برش کاری ورق ، نورد انواع ورق

تولید انواع آبرو هلالی ، آّبرو لندلی ، آبرو فیتیله ، آبرو جعبه ای

 تولید نما ، تولید آبرو ، آبرو جعبه ای ، آبرو فیتیله ای ، آبرو لندنی ، نما سینه کفتری ، سینه داخل ، سینه بیرون ، نورد و خم و فرمینگ آهن آلات

تولید کننده انواع نبشی ، ناودانی ، تیزه ، نما ، آبرو

آبرو جعبه ای

سقف سوله ، سقف پارکینگ ، نمای ساختمان

 

 

 

نمونه نصب شده نما سه پله سولهتولید کننده انواع آبرو و نما

تولید انواع آبرو و نما

تولید انواع نبشی ناودانی و نورد انواع ورق به فرم دلخواه

 نمونه نصب شده نما سینه کفتری روی کار ، سقف آلاچیق ، ورق مخصوص سقف

نمونه نصب شده نما ، ورق شیروانی ، خم و نورد انواع آهن آلات ، برشکاری آهن آلات

تولید ورق مخصوص سقف شیروانی ، ورق مخصوص سقف آلاچیق

تولید ورق لمبه ، تولید ورق دامپا ، تولید ورق دامپا رنگی ، تولید ورق لمبه رنگی ، خرید ورق لمبه ، خرید ورق دامپا

انجام تمامی خدمات سقف سوله صفر تا صد

 تولید انواع نبشی

تولید ورق کرکره گالوانیزه ، تولید کننده ورق کرکره گالوانیزه

شمای فنی آبرو جعبه ای

نمونه نصب شده نمای سوله ، نما سینه کفتری ، نما سه پله

تولید انواع آبرو ، نبشی ، ناودانی ،تیزه ، فلاشینگ ، پرچین

تولید انواع فلاشینگ ، فلاشینگ سه پله

فلاشینگ تیزه ، تولید فلاشینگ ، تولید تیزه ، پرچین ، تولید پرچین ، خم و نورد ورق ، خمکاری ورق ، برشکاری آهن آلات

فلاشینگ U شکل ، فلاشینگ یو شکل ، تولید فلاشینگ ، تولید پرچین

 

فلاشینگ نبشی بیرون ، فلاشینگ نبشی داخل

دستگاه فرمینگ ورق

دستگاه خم و نورد ورق اهنی

گیوتین ، دستگاه برش ورق ، برشکاری ورق ، خم و نورد ورق

 تولید ورق مخصوص سقف شیروانی ، ورق ذوزنقه ، ورق لمبه ، ورق دامپا ، خرید ورق لمبه ، تولید ورق لمبه ، تولید ورق دامپا ، ورق روغنی

تولید ورق ذورنقه ، ورق ذوزنقه گالوانیزه ، قیمت ورق ذوزنقه ، انجام خدمات خم و برش ورق

نما کامپوزیت ، فلاشینگ ، تولید فلاشینگ ، پرچین ، تولید پرچین

تولید ، خم و برش انواع ورق و آهن آلات ، برشکاری آهن آلات ، خم و نورد ورق ، خم و نورد آهن ، فرمینگ ورق ، فرمینگ آهن

تولید انواع نبشی ، ناودانی ، تیزه ، نما ، آبرو

تولید نما ، خم و برش ورق ، برشکاری انواع آهن آلات ، خرید انواع آهن آلات ، خمکاری آهن آلات

تولید انواع فلاشینگ با صورت دلخواه شما ، فلاشینگ آهن

تولید فلاشینگ ، تولید نما ، تولید پرچین ، تولید کننده فلاشینگ

نمونه فلاشینگ تولید شده

تولید انواع نما ، نما سینه کفتری ، سینه داخل ، سینه بیرون

نما سینه بیرون ، نما سینه کفتری ، تولید نما ، خم و برش

فلاشینگ پشت بام ، تولید فلاشینگ مخصوص پشت بام ، انواع فلاشینگ ، خرید  و فروش انواع آهن آلاتتولید نما ، تولید فلاشینگ ، تولید پرچین

دستگاه برشکاری ، برشکاه انواع آهن آلات ، دستگاه برش ورق

دستگاه خم و برش ، خم و برش انواع ورق

خم و برش انواع آهن آلات ، برش انواع ورق ، خم انواع ورق ، خمکاری انواع آهن آلات

تولید ورق دامپا روغنی ، تولید ورق دامپا گالوانیزه ، تولید ورق با فرم دلخواه ، فرمینگ انواع ورق ، فرمینگ انواع آهن آلات

تولی لمبه ، تولید تولید داامپا گالوانیزه ، تولید دامپا روغنی ، تولید لمبه روغنی ، تولید لمبه گالوانیزه ، لمبه رنگی ، دامپا رنگی ، دامپا ضخامت دلخواه

تولید فلاشینگ با ابعاد دلخواه شما

تولید انواع فلاشینگ با ابعاد دلخواه شما

تولید کننده ورق فلاشینگ ، فلاشینگ ، خمکاری ورق فلاشینگ ، خمکاری فلاشینگ

 نمونه نصب شده نما سینه کفتری سقف پارکینگ

تولید ذوزنقه ، تولید دامپا

تولیدکننده انواع فلاشینگ

 

بازدید های امروز

نمایش تعداد مطالب
2298239